Eksportkvantum for fersk laks i veke 30 enda på 18 358 tonn, 3,0 prosent mindre enn i veka før då volumet var 18 927 tonn.


I veke 30 i 2022 vart det eksportert 438 tonn frosen laks, og prisen var 89,23 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2020: veke 15, i 2021: veke 13, i 2022: veke 15.