Eksportkvantum for fersk laks i veke 2 enda på 15 402 tonn, 3,1 prosent meir enn i veka før då volumet var 14 932 tonn.

I veke 2 i 2023 vart det eksportert 391 tonn frosen laks, og prisen var 84,48 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2021: veke 13, i 2022: veke 15, i 2023: veke 14.