Eksportkvantum for fersk laks i veke 10 enda på 13 901 tonn, 7,4 prosent mindre enn i veka før då volumet var 15 004 tonn.

I veke 10 i 2023 vart det eksportert 693 tonn frosen laks, og prisen var 89,16 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2021: veke 13, i 2022: veke 15, i 2023: veke 14.