Eksportkvantum for fersk laks i veke 42 enda på 25 004 tonn, 2,1 prosent mindre enn i veka før då volumet var 25 531 tonn.

I veke 42 i 2022 vart det eksportert 466 tonn frosen laks, og prisen var 89,59 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2020: veke 15, i 2021: veke 13, i 2022: veke 15.