Eksportkvantum for fersk laks i veke 51 enda på 18 099 tonn, 29,7 prosent mindre enn i veka før då volumet var 25 735 tonn.

I veke 51 i 2021 vart det eksportert 378 tonn frosen laks, og prisen var 62,35 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks

Påskeveka i 2019: veke 16, i 2020: veke15, i 2021: veke 13.