Eksportkvantum for fersk laks i veke 13 enda på 16 023 tonn, 6,5 prosent mindre enn i veka før då volumet var 17 129 tonn.

I veke 13 i 2022 vart det eksportert 223 tonn frosen laks, og prisen var 76,16 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2020: veke 15, i 2021: veke 13, i 2022: veke 15.