Eksportkvantum for fersk laks i veke 38 enda på 27 882 tonn, 8,0 prosent meir enn i veka før då volumet var 25 816 tonn.

I veke 38 i 2022 vart det eksportert 501 tonn frosen laks, og prisen var 82,58 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2020: veke 15, i 2021: veke 13, i 2022: veke 15.