Eksportkvantum for fersk laks i veke 44 enda på 23 740 tonn, 0,2 prosent mindre enn i veka før då volumet var 23 779 tonn.

I veke 44 i 2022 vart det eksportert 371 tonn frosen laks, og prisen var 85,27 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2020: veke 15, i 2021: veke 13, i 2022: veke 15.