Eksportkvantum for fersk laks i veke 3 enda på 17 699 tonn, 0,6 prosent meir enn i veka før då volumet var 17 600 tonn.

I veke 3 i 2022 vart det eksportert 495 tonn frosen laks, og prisen var 67,57 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks

Påskeveka i 2020: veke 15, i 2021: veke 13, i 2022: veke 15.