Eksportkvantum for fersk laks i veke 39 enda på 26 410 tonn, 1,2 prosent mindre enn i veka før då volumet var 26 728 tonn.

I veke 39 i 2021 vart det eksportert 660 tonn frosen laks, og prisen var 54,73 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks

Påskeveka i 2019: veke 16, i 2020: veke15, i 2021: veke 13.