Eksportkvantum for fersk laks i veke 6 enda på 15 269 tonn, 9,9 prosent mindre enn i veka før då volumet var 16 946 tonn.

I veke 6 i 2023 vart det eksportert 270 tonn frosen laks, og prisen var 97,25 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2021: veke 13, i 2022: veke 15, i 2023: veke 14.