Eksportkvantum for fersk laks i veke 18 enda på 13 735 tonn, 20,5 prosent mindre enn i veka før då volumet var 17 281 tonn.

I veke 18 i 2023 vart det eksportert 253 tonn frosen laks, og prisen var 95,90 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2021: veke 13, i 2022: veke 15, i 2023: veke 14.