Eksportkvantum for fersk laks i veke 35 enda på 24 787 tonn, 3,8 prosent meir enn i veka før då volumet var 23 881 tonn.

I veke 35 i 2021 vart det eksportert 556 tonn frosen laks, og prisen var 61,93 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks

Påskeveka i 2019: veke 16, i 2020: veke15, i 2021: veke 13.