Eksportkvantum for fersk laks i veke 34 enda på 24 160 tonn, 8,0 prosent meir enn i veka før då volumet var 22 368 tonn.

I veke 34 i 2022 vart det eksportert 719 tonn frosen laks, og prisen var 86,83 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2020: veke 15, i 2021: veke 13, i 2022: veke 15.