Eksportkvantum for fersk laks i veke 9 enda på 15 004 tonn, 0,7 prosent meir enn i veka før då volumet var 14 905 tonn.

I veke 9 i 2023 vart det eksportert 760 tonn frosen laks, og prisen var 90,57 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2021: veke 13, i 2022: veke 15, i 2023: veke 14.