Eksportkvantum for fersk laks i veke 17 enda på 17 281 tonn, 7,6 prosent meir enn i veka før då volumet var 16 060 tonn.

I veke 17 i 2023 vart det eksportert 266 tonn frosen laks, og prisen var 103,11 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2021: veke 13, i 2022: veke 15, i 2023: veke 14.