Eksportkvantum for fersk laks i veke 30 enda på 19 460 tonn, 0,9 prosent meir enn i veka før då volumet var 19 289 tonn.

I veke 30 i 2021 vart det eksportert 253 tonn frosen laks, og prisen var 58,28 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks

Påskeveka i 2019: veke 16, i 2020: veke15, i 2021: veke 13.