Eksportkvantum for fersk laks i veke 34 enda på 23 881 tonn, 8,6 prosent meir enn i veka før då volumet var 22 000 tonn.

I veke 34 i 2021 vart det eksportert 640 tonn frosen laks, og prisen var 60,78 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks

Påskeveka i 2019: veke 16, i 2020: veke15, i 2021: veke 13.