Eksportkvantum for fersk laks i veke 24 enda på 17 738 tonn, 2,7 prosent meir enn i veka før då volumet var 17 277 tonn.

I veke 24 i 2021 vart det eksportert 383 tonn frosen laks, og prisen var 54,53 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks

Påskeveka i 2019: veke 16, i 2020: veke15, i 2021: veke 13.