Eksportkvantum for fersk laks i veke 7 enda på 14 851 tonn, 2,7 prosent mindre enn i veka før då volumet var 15 269 tonn.

I veke 7 i 2023 vart det eksportert 415 tonn frosen laks, og prisen var 89,70 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2021: veke 13, i 2022: veke 15, i 2023: veke 14.