Eksportkvantum for fersk laks i veke 47 enda på 22 492 tonn, 2,0 prosent mindre enn i veka før då volumet var 22 962 tonn.

I veke 47 i 2022 vart det eksportert 518 tonn frosen laks, og prisen var 82,37 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2020: veke 15, i 2021: veke 13, i 2022: veke 15.