Eksportkvantum for fersk laks i veke 49 enda på 23 597 tonn, 0,3 prosent mindre enn i veka før då volumet var 23 677 tonn.

I veke 49 i 2021 vart det eksportert 807 tonn frosen laks, og prisen var 63,15 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks

Påskeveka i 2019: veke 16, i 2020: veke15, i 2021: veke 13.