Eksportkvantum for fersk laks i veke 20 enda på 11 512 tonn, 27,2 prosent mindre enn i veka før då volumet var 15 822 tonn.


I veke 20 i 2023 vart det eksportert 319 tonn frosen laks, og prisen var 100,00 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2021: veke 13, i 2022: veke 15, i 2023: veke 14.