Eksportkvantum for fersk laks i veke 2 enda på 17 600 tonn, 2,8 prosent mindre enn i veka før då volumet var 18 114 tonn.

I veke 2 i 2022 vart det eksportert 523 tonn frosen laks, og prisen var 65,97 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks

Påskeveka i 2020: veke 15, i 2021: veke 13, i 2020: veke 15.