Eksportkvantum for fersk laks i veke 16 enda på 13 181 tonn, 9,5 prosent meir enn i veka før då volumet var 12 041 tonn.

I veke 16 i 2022 vart det eksportert 176 tonn frosen laks, og prisen var 80,16 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2020: veke 15, i 2021: veke 13, i 2022: veke 15.