Eksportkvantum for fersk laks i veke 8 enda på 17 513 tonn, 2,3 prosent mindre enn i veka før då volumet var 17 933 tonn.

I veke 8 i 2022 vart det eksportert 216 tonn frosen laks, og prisen var 72,47 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2020: veke 15, i 2021: veke 13, i 2022: veke 15.