Eksportkvantum for fersk laks i veke 25 enda på 16 619 tonn, 8,5 prosent meir enn i veka før då volumet var 15 317 tonn.


I veke 25 i 2022 vart det eksportert 222 tonn frosen laks, og prisen var 103,98 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2020: veke 15, i 2021: veke 13, i 2022: veke 15.