Eksportkvantum for fersk laks i veke 36 enda på 25 032 tonn, 4,3 prosent meir enn i veka før då volumet var 24 010 tonn.

I veke 36 i 2022 vart det eksportert 722 tonn frosen laks, og prisen var 83,88 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2020: veke 15, i 2021: veke 13, i 2022: veke 15.