Eksportkvantum for fersk laks i veke 10 enda på 16 738 tonn, 0,6 prosent meir enn i veka før då volumet var 16 643 tonn.

I veke 10 i 2022 vart det eksportert 202 tonn frosen laks, og prisen var 72,26 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2020: veke 15, i 2021: veke 13, i 2022: veke 15.