Eksportkvantum for fersk laks i veke 48 enda på 23 677 tonn, 2,7 prosent mindre enn i veka før då volumet var 24 322 tonn.

I veke 48 i 2021 vart det eksportert 418 tonn frosen laks, og prisen var 60,29 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks

Påskeveka i 2019: veke 16, i 2020: veke15, i 2021: veke 13.