Eksportkvantum for fersk laks i veke 26 enda på 18 688 tonn, 3,6 prosent mindre enn i veka før då volumet var 19 385 tonn.

I veke 26 i 2021 vart det eksportert 360 tonn frosen laks, og prisen var 58,94 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks

Påskeveka i 2019: veke 16, i 2020: veke15, i 2021: veke 13.