Eksportkvantum for fersk laks i veke 31 enda på 18 577 tonn, 1,2 prosent meir enn i veka før då volumet var 18 358 tonn.

I veke 31 i 2022 vart det eksportert 261 tonn frosen laks, og prisen var 91,08 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2020: veke 15, i 2021: veke 13, i 2022: veke 15.