Eksportkvantum for fersk laks i veke 32 enda på 21 558 tonn, 6,5 prosent meir enn i veka før då volumet var 20 239 tonn.

I veke 32 i 2021 vart det eksportert 337 tonn frosen laks, og prisen var 60,48 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks

Påskeveka i 2019: veke 16, i 2020: veke15, i 2021: veke 13.