Eksportkvantum for fersk laks i veke 23 enda på 13 618 tonn, 17,7 prosent mindre enn i veka før då volumet var 16 537 tonn.

I veke 23 i 2022 vart det eksportert 432 tonn frosen laks, og prisen var 93,56 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2020: veke 15, i 2021: veke 13, i 2022: veke 15.