Eksportkvantum for fersk laks i veke 4 enda på 16 916 tonn, 2,1 prosent meir enn i veka før då volumet var 16 564 tonn.

I veke 4 i 2023 vart det eksportert 306 tonn frosen laks, og prisen var 92,69 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2021: veke 13, i 2022: veke 15, i 2023: veke 14.