Eksportkvantum for fersk laks i veke 1 enda på 18 114 tonn, 26,1 prosent meir enn i veka før då volumet var 14 360 tonn. Førre veke var nyttårsveka som hadde låge eksportkvantum.

I veke 1 i 2022 vart det eksportert 590 tonn frosen laks, og prisen var 65,12 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks

Påskeveka i 2020: veke 15, i 2021: veke 13, i 2020: veke 15.