Eksportkvantum for fersk laks i veke 23 enda på 17 277 tonn, 4,0 prosent mindre enn i veka før då volumet var 17 993 tonn.

I veke 23 i 2021 vart det eksportert 368 tonn frosen laks, og prisen var 61,68 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks

Påskeveka i 2019: veke 16, i 2020: veke15, i 2021: veke 13.