Eksportkvantum for fersk laks i veke 20 enda på 13 367 tonn, 17,0 prosent mindre enn i veka før då volumet var 16 113 tonn.

I veke 20 i 2022 vart det eksportert 98 tonn frosen laks, og prisen var 103,99 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2020: veke 15, i 2021: veke 13, i 2022: veke 15.