Eksportkvantum for fersk laks i veke 3 enda på 16 564 tonn, 7,5 prosent meir enn i veka før då volumet var 15 402 tonn.

I veke 3 i 2023 vart det eksportert 246 tonn frosen laks, og prisen var 92,93 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2021: veke 13, i 2022: veke 15, i 2023: veke 14.