Eksportkvantum for fersk laks i veke 33 enda på 22 368 tonn, 10,8 prosent meir enn i veka før då volumet var 20 183 tonn.

I veke 33 i 2022 vart det eksportert 549 tonn frosen laks, og prisen var 90,75 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2020: veke 15, i 2021: veke 13, i 2022: veke 15.