Eksportkvantum for fersk laks i veke 27 enda på 16 656 tonn, 1,5 prosent meir enn i veka før då volumet var 16 407 tonn.

I veke 27 i 2022 vart det eksportert 475 tonn frosen laks, og prisen var 101,63 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2020: veke 15, i 2021: veke 13, i 2022: veke 15.