Eksportkvantum for fersk laks i veke 26 enda på 16 407 tonn, 1,3 prosent mindre enn i veka før då volumet var 16 619 tonn.

I veke 26 i 2022 vart det eksportert 425 tonn frosen laks, og prisen var 81,91 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2020: veke 15, i 2021: veke 13, i 2022: veke 15.