Eksportkvantum for fersk laks i veke 51 enda på 18 401 tonn, 24,4 prosent mindre enn i veka før då volumet var 24 342 tonn.

I veke 51 i 2022 vart det eksportert 280 tonn frosen laks, og prisen var 83,75 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2020: veke 15, i 2021: veke 13, i 2022: veke 15.