Eksportkvantum for fersk laks i veke 43 enda på 23 779 tonn, 4,9 prosent mindre enn i veka før då volumet var 25 004 tonn. 

I veke 43 i 2022 vart det eksportert 722 tonn frosen laks, og prisen var 84,86 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2020: veke 15, i 2021: veke 13, i 2022: veke 15.