Eksportkvantum for fersk laks i veke 11 enda på 17 326 tonn, 3,5 prosent meir enn i veka før då volumet var 16 738 tonn.

I veke 11 i 2022 vart det eksportert 252 tonn frosen laks, og prisen var 68,99 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2020: veke 15, i 2021: veke 13, i 2022: veke 15.