Eksportkvantum for fersk laks i veke 44 enda på 25 120 tonn, 3,9 prosent meir enn i veka før då volumet var 24 174 tonn.

I veke 44 i 2021 vart det eksportert 660 tonn frosen laks, og prisen var 58,87 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks

Påskeveka i 2019: veke 16, i 2020: veke15, i 2021: veke 13.