Eksportkvantum for fersk laks i veke 45 enda på 24 527 tonn, 2,4 prosent mindre enn i veka før då volumet var 25 120 tonn.

I veke 45 i 2021 vart det eksportert 679 tonn frosen laks, og prisen var 58,66 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks

Påskeveka i 2019: veke 16, i 2020: veke15, i 2021: veke 13.