Eksportkvantum for fersk laks i veke 32 enda på 20 183 tonn, 8,6 prosent meir enn i veka før då volumet var 18 577 tonn.

I veke 32 i 2022 vart det eksportert 510 tonn frosen laks, og prisen var 94,63 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2020: veke 15, i 2021: veke 13, i 2022: veke 15.