Eksportkvantum for fersk laks i veke 49 enda på 23 460 tonn, 5,1 prosent meir enn i veka før då volumet var 22 316 tonn.

I veke 49 i 2022 vart det eksportert 421 tonn frosen laks, og prisen var 82,03 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2020: veke 15, i 2021: veke 13, i 2022: veke 15.