Eksportkvantum for fersk laks i veke 14 enda på 11 722 tonn, 32,9 prosent mindre enn i veka før då volumet var 17 460 tonn. Det er vanleg med lågt eksportvolum i påskeveka.

I veke 14 i 2023 vart det eksportert 298 tonn frosen laks, og prisen var 96,36 kr/kg.

Figur 1. Eksportpris for fersk eller kjølt oppalen laks. Kroner

Figur 2. Eksportkvantum for fersk eller kjølt oppalen laks. Tonn

Påskeveka i 2021: veke 13, i 2022: veke 15, i 2023: veke 14.